fbpx

Parasittrensing

Hvorfor er det vanlig å parasittrense kjæledyr våre – men ikke oss selv?

Majoriteten av den vestlige befolkningen tror at parasitter er et u-lands problem – dette er dessverre en myte som en økende andel forskning bekrefter at ikke stemmer. Mennesker er verter for en rekke parasitter, på lik linje som dyr. Vi lever i dag i en globalisert verden, der import og eksport av matvarer, klær og økende turisme er en ekstremt viktig faktor når det kommer til spredningen av bakterier, virus og parasitter.

“Zoonotiske infeksjoner er i dag ansett for å være en betydningsfull og økende trussel mot folkehelsen globalt. For å oppnå optimal helse for mennesker og dyr trengs et globalt samarbeid mellom human- og veterinærmedisin.” – Tidsskriftet, den norske legeforening

Parasitter er en del av vår hverdag enten vi er klar over det eller ikke. Mange går rundt med kroniske parasitiske infeksjoner uten å være klar over det Parasittegg flyter i luften og hviler på flater og dørhåndtak du daglig tar på med hendene dine. Parasitter fins på uvaskede frukt og grønt, i understekt kjøtt, i sushi, og i kroppene til husdyrene våre.

Parasitter påvirker tarmhelse og mikrobiomen

Et av problemene med parasitter er at de påvirker tarmfloraen vår – mikrobiomet vårt – på dramatisk vis! Disse parasitiske infestasjonene undertrykker og i noen tilfeller blokkerer kroppens naturlige forsvar og detoxprosesser. En sunn og frisk kropp er å ha et sunt mikrobiome.

Dårlig tarmhelse øker sårbarheten for at parasittene vi eksponeres for får dypere rotfeste i kroppene våres, da immunforsvaret og magesyren til de fleste ikke er sterk nok til å bryte ned og utskille parasittene fra kroppen. Økende nivåer av avfalls- og giftstoffer i miljøet overbelaster kroppene våres noe som ytterligere svekker kroppsfunksjoner som normalt beskytter oss fra invaderende patogener.

Hvis du vil optimalisere helsen din for i dag og for fremtiden er det viktig å vedlikeholde mikrobiomen din. Ved å parasittrense årlig og ha en bevissthet rundt parasitter, kan man holde byrden av patogener i kroppen lavt og opprettholde et sterkt immunforsvar. For problemet er at disse patogene er så belastende på kroppen at det skaper store ubalanser som får en dominoeffekt på hele systemet. Dette kan komme snikende eller brått på. De fleste i dag kobler ikke sine helseplager med parasitter, og det er dessverre for lite kunnskap rundt temaet til at man blir plukket opp i det offentlige helsevesenet.

Parasitter skaper sykdom og kreft

Forskning har bevist det man allerede har visst i lang tid, at parasitter blant annet bidrar til utviklingen av kreft hos mennesker. En type parasitt som kalles flukes trives i leveren der den utskiller granulin – et veksthormon kjent for å forårsake ukontrollert cellevekst.

Det er i dag så vanlig å ha parasitiske leverflukes at de færreste er klar over at de går rundt med disse energityvene i kroppene deres. Her i vesten mener eksperter at det er store mørketall i statistikken, mens det i østen tas så alvorlig at det behandles som en epidemi. En av grunnene til at dette er at det fortsatt er lav kunnskap og bevissthet rundt parasitter hos blant annet legestanden og hos befolkningen generelt her i vesten. Mange går rundt med mageproblemer og andre symptomer de ikke har forutsetninger for å koble til mulige parasitiske infeksjoner. En annen grunn er at tester for parasitter har lav sensitivitet og er rutinert dårlige på å fange opp de mange ulike typene parasitter vi kjenner til. Det finnes flere hundre typer parasitter, men det er kun et fåtall av disse vi hittil har utviklet tester for å fange opp. Samtidig er man avhengige av at parasittene utskilles fra kroppen akkurat på tidspunktet for testing. Imidlertid er realiteten at parasitter kan leve i opp til flere tiår i kroppene våres, og når de først dør og utkilles fra kroppen er de så brutt ned i fordøyelsesprosessen og defragmentert at testene ofte ikke plukker dem opp som parasitter.

Parasitter forhindrer detoxprosesser

Parasitter produserer ammoniakk, bakterier og andre giftige biprodukter i kroppen. Disse stoffene undertrykker metylering og viktige enzymer som blant annet brukes for detoxprosesser og produksjonen av nevrotransmittere som serotonin.

Methylering er en prosess som er essensiell for å blant annet danne viktige enzymer og produsere hormoner i kroppen. Metylering er helt kritisk for leverens detoxprosess der andre fase bruker metylgrupper og glutathione for å binde til giftstoffer for deretter å transportere dem ut av kroppen. Dermed forstår man at hvis man har problemer med metylering har man problemer med å detoxe.

Ammoniakk tømmer methyleringslagrene og enzymer som brukes for å blant annet omdamme nitrogenoksid. Nitrogenoksid er et molekyl som bidrar til å både opprettholde, forsvare og reparere hver eneste celle i kroppen. Nitrogenoksid er viktig for kommunikasjonen mellom cellene, for immunforsvaret og betennelsesprosesser, søvnkvaliteten og styrken din.

Høye nivåer av ammoniakk skaper nevrologiske problemer slik som blant annet lavt energinivå, tretthet og utmattelse, hodepiner, insomnia, angst og depresjon, og generelt problemer med en tilhelingsprosess. Derfor er det viktig å rense ut og fjerne det som påvirker disse viktige detoxkanalene og prosessene. Har du noen av disse symptomene er det verdt å vurdere parasitter som årsak.

Jeg har lang erfaring med parasittrensing, og tilbyr en naturlig parasittrens jeg kaller ParaTox. Kontakt meg for mer informasjon.

Mulige symptomer på parasitter:

 • Svekket immunsystem og konstant sykdom     
 • Rektal kløe, spesielt om natten     
 • Soppinfeksjoner    
 • Konstant tretthet     
 • Vanskeligheter med å sove og våkne opp
 • Oppblåsthet og luft i magen
 • Diarè eller forstoppelse   
 • Allergier    
 • Følsomhet for mat eller kjemikalier     
 • Følsomhet for lukten av sterke parfymer eller sigarettrøyk     
 • Utslett eller kløe
 • Økt eller svekket appetitt
 • Søtsug eller sug etter raske karbohydrater  
 • Magekramper
 • Endometriose og fertilitetsproblemer  
 • Menstruasjonsproblemer og -uregelmessigheter  
 • Psoriasis eller eksem     
 • Tidligere bruk av antibiotika, steroider, p-piller, og andre medisiner
 • Hjernetåke eller mental fuzziness 
 • Humørsvinginger    
 • Angst eller depresjon   
 • Muskel- eller leddsmerter
 • Cyster
2018-09-24T13:57:39+00:00April 30th, 2018|Detox, Parasitter|Comments Off on Parasittrensing