fbpx
Parasitter2018-10-15T20:07:22+00:00

Parasitter

Det å skulle ha parasitter i kroppen er en ubehagelig tanke, det tror jeg vi alle kan være enige om. Men parasittinfeksjoner er langt vanligere enn du tror. Det er nemlig en myte at parasitter bare eksisterer i U-land.

Faktumet er dessverre at flere og flere leger og funksjonell medisinske utøvere her i vesten rapporterer om at det blir vanligere med parasittiske infeksjoner. Parasitter er i dag linket til mange ulike sykdommer, deriblant kreft, MS, Lyme disease/nevroborreliose,  og mange internasjonale leger mener at parasitter er et alvorlig oversett problem.

1 av 3 amerikanere testet positivt for innvendige parasittinfeksjoner

– Dr Omar Amin, verdenskjent parasittolog

Dr. Omar Amin er en verdenskjent ekspert innen parasittologi og smittsomme sykdommer. Sammen med Parasitology Center i Tempe, Arizona, USA la han i år 2000 frem en forskningsrapport der mennesker fra 48 forskjellige stater i USA ble testet for parasitter. Prøvene viste at 1 av 3 amerikanere testet positivt for innvendige parasittiske infeksjoner ved avføringsprøver.

Hva er parasitter?

I følge det store Medisinske Leksikon er parasitter:

“en organisme som sameksisterer med andre organismer (verter) på bekostning av disse. Typisk får parasitten sine næringsstoffer fra verten, og forbindelsen er ødeleggende for verten. Parasitten er fysiologisk avhengig av verten og utnytter næring som verten har tatt opp (for eksempel bendelorm), eller nyttiggjør seg av vertens kroppsvev.”

En parasitt kan forbli i vertsdyret livet ut, eller bare gjennom en del av sin livssyklus. En organisme kan være helt eller delvis parasittisk, og den kan være verts- eller stammespesifikk eller i stand til å parasittere på en rekke verter. Noen parasitter forårsaker få og milde symptomer, mens andre påfører vertsdyret sykdom som i verste fall kan være dødelig.

Parasitter som angriper mennesker, omfatter protozoer (encellete dyreorganismer), helminter (ormer, som rundormer, bendelormer og ikter), edderkoppdyr (flått og midd) og noen insekter (lus). Virus og sykdomsfremkallende sopp og bakterierer i prinsippet også parasitter.

Parasittene deles inn i to grupper: utvendige og innvendige parasitter, også kalt ekto- og endoparasitter.

INNVENDIGE PARASITTER

De innvendige parasittene lever intracellulært eller inne i vertens vev. I menneskekroppen lever de i blodårer og lymfekar, i de forskjellige cellene (cellegrupper og kjertler), i kroppsvevene og i forskjellige organer, særlig i tarmene.

Til disse hører protozoer (encellete dyr), ormer av gruppen bendelorm, rundorm og ikter, samt virus, bakterier og sopp.

/kilde: store medisinske leksikon

Hvordan får man parasitter?

Sannheten er at utrolig mange har en eller annen slags form for parasitt – til og med friske individer. Ikke alle som har parasitter får like sterke symptomer, og mange er asymptomatiske og får ingen symptomer.

Tall fra en rapport publisert av BMC Medicine (en medisinsk journal) viser at rundt 37% av verdens befolkning har en eller annen form parasitt, spesielt innvollsormer (helminter). Det viser seg å være en myte at man må til mer eksotiske land for å få komme i kontakt med disse organismene. For så lenge det eksisterer internasjonal import og eksport, og internasjonale flyplasser og havner, vil det oppstå en helt naturlig utveksling av enormt mange organismer. Dette skjer gjennom kontakt med mat, vann, hudkontakt, dørhåndtak, flater, og andre hverdagslige ting vi daglig kommer i kontakt med.

Tenk på det: når man går i gjennom en internasjonal flyplass er man i kontakt med mer eller mindre hele verden!

En av de vanligste måtene man kan få parasitter på, er gjennom infisert mat eller drikke. Som for eksempel av kjøtt som ikke er gjennomstekt, sushi og rå fisk, eller “urent” vann. En infeksjon kan føre til seriøse helseproblemer som; slag, kreft, blindhet, komplikasjoner under graviditet, hjerte og karsykdommer, og kan til og med føre til dødsfall.

Men i mange tilfeller vet ikke verten selv at den har parasitter. Dessverre er det fortsatt store utfordringer og begrensninger når det kommer til å identifisere flere av disse patogenene. Det krever mye kunnskap, riktige testmetoder og et trent øye, for å oppdage parasitter i blodet og i fekalprøvene som blir utført, og fortsatt er det bevilget alt for lite ressurser til dette feltet. Mange av de store, mer seriøse forskningsrapportene som er publisert på dette feltet strekker seg ikke lengre tilbake enn til starten av 2000-tallet.

En annen utfordring som skaper mye forvirring, er at symptomer ofte forbundet med parasittinfeksjoner, også er forbundet med for andre bakterielle infeksjoner og helseplager, og blir da dessverre ofte feiltolket.

Amy Meyers, lege og forfatter av The Autoimmune Solution, sier: “Hvis du har prøvd utallige tilnærminger for å helbrede tarm og lindre symptomene dine uten suksess, kan parasitter være den underliggende årsaken til mange av dine uforklarlige og uløste symptomer.”

I følge Dr. Meyers kan syptomene nevnt tidligere i artikkelen være manifestasjoner på kroppens indre kamp mot disse parasittene. Massive mengder med energi går med på å kjempe mot effekten av parasitter, og for å opprettholde homeostase og balanse. I tillegg kan underernæring bli et problem som igjen får en dominoeffekt og leder til en rekke andre helseutfordringer.

Webster Kehr fra den uavhengige kreftforskningsstiftelsen antyder at bukspyttkjerte-flukes (Eurytrema pancreaticum) er hovedårsaken til type 2 diabetes. Disse parasittene avgrenser glukose som forårsaker langvarig forstyrrelse i produksjon av insulin og overbelastning av organene som til slutt fører til dysfunksjonen som vi kaller type 2 Diabetes. Altmed Today rapporterer en sammenheng mellom parasitter og vanlige helsemessige forhold, inkludert kreft, astma, allergi og irritabel tarmsyndrom. For eksempel astma forårsaket av rundormer i lungene eller oppblåsthet, gass, kvalme og appetittendringer forårsaket av sterkyloider og leverfluker (ikter, Fasciolosis) tilstede i galleblæren og leveren.

Parasittinfeksjoner går ofte ubemerket og ubehandlet fordi tradisjonelle avføringstester ofte gir falske negativer, og parasitter er fortsatt er et forholdsvis nytt felt i den vestlige medisinen. Mange pasienter er sjokkert over å finne ut at de har parasitter, spesielt etter at de har gått gjennom omfattende testing. Problemet med testing er at disse parasittene lett kan gå uoppdaget, spesielt hvis de er i et overgangsstadium. Mange forekomster har blitt dokumentert hvor et individ utskiller en parasitt med avføringen sin, og testing viser fortsatt en negativ parasittavlesning. Dermed er en av standardene for testing og behandling av parasittinfeksjoner å bare behandle pasienten som om de har en parasittinfeksjon basert på deres symptomatologi. På den annen side, hvis en avføringstest kommer tilbake positivt for en parasitt, kan en mer målrettet tilnærming benyttes.